سبا سیم
درخواست دوستی
sabasim
دوست ۰
دنبال کننده ۰
۴ دفتر
۱۴ برگه
۰ پسند شده
۰ دنبال می کند
گواهینامه ها
۰
۰
۰

گواهینامه ها

گواهینامه های شرکت اسپادان سیم بافت (سیم بافت) متخصص در تولید انواع سیم لاکی،سیم مغناطیسی و سیم آلومینیومی و سیم پیچی
گواهینامه ها
۰
۰
۰

گواهینامه ها

گواهینامه های شرکت اسپادان سیم بافت (سیم بافت) متخصص در تولید انواع سیم لاکی،سیم مغناطیسی و سیم آلومینیومی و سیم پیچی
گالری
۰
۰
۰

گالری

سبا سیم (اسپادان سیم بافت) عرضه کننده انواع سیم از جمله سیم مسی، سیم لاکی،سیم مغناطیسی,ترانس و الکتورموتور و سیم پیچی می باشد
گالری
۰
۰
۰

گالری

سبا سیم (اسپادان سیم بافت) عرضه کننده انواع سیم از جمله سیم مسی، سیم لاکی،سیم مغناطیسی,ترانس و الکتورموتور و سیم پیچی می باشد
گالری
۰
۰
۰

گالری

سبا سیم (اسپادان سیم بافت) عرضه کننده انواع سیم از جمله سیم مسی، سیم لاکی،سیم مغناطیسی,ترانس و الکتورموتور و سیم پیچی می باشد
گالری
۰
۰
۰

گالری

سبا سیم (اسپادان سیم بافت) عرضه کننده انواع سیم از جمله سیم مسی، سیم لاکی،سیم مغناطیسی,ترانس و الکتورموتور و سیم پیچی می باشد
گالری
۰
۰
۰

گالری

سبا سیم (اسپادان سیم بافت) عرضه کننده انواع سیم از جمله سیم مسی، سیم لاکی،سیم مغناطیسی,ترانس و الکتورموتور و سیم پیچی می باشد
گالری
۰
۰
۰

گالری

سبا سیم (اسپادان سیم بافت) عرضه کننده انواع سیم از جمله سیم مسی، سیم لاکی،سیم مغناطیسی,ترانس و الکتورموتور و سیم پیچی می باشد
0