Ali Fallahpour
درخواست دوستی
s.a.fallahpour
دوست ۰
دنبال کننده ۰
۲ دفتر
۳ برگه
۰ پسند شده
۰ دنبال می کند
۰
۰
۰

موضوع شناسی تفکر

موضوع شناسی تفکر
 
نویسنده: مرضیه رمضانی 
 
پس از بحث از معناشناسی و اهمیت تفکر و ابزار آن، اکنون به حوزه های مفید تفکر پرداخته می شود. حوزه هایی که با به جریان انداختن اندیشه...
۰
۰
۰

فایل صوتی: درباره تفکر سیستمی

تفکر سیستمی و اهمیت آن، قبلاً هم در متمم مورد بحث قرار گرفته است. در این فایل صوتی سی دقیقه ای، درباره ی نیاز به تفکر سیستمی، مزایای توجه به این حوزه و همینطور دلیل ق...
۰
۰
۰

دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

نام دانشکده: دانشکده کشاورزی سال تأسیس: 1354 ویکی صفحه دانشگاه زنجان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 55-1354 در دو رشته تحصیلی مدیریت کشاورزی و مدیریت دامپروری در...
0