reza.rasouli
Reza
درخواست دوستی
reza.rasouli
دوست ۰
دنبال کننده ۱۶
۱۶ دفتر
۸۳۳ برگه
۶۸۸ پسند شده
۰ دنبال می کند
ده موومان ماندگار از سمفونی های شاعر فوتبال

ده موومان ماندگار از سمفونی های شاعر فوتبال

طرفداری- 36 سال پیش در چنین روزی در شهر پورتو الگره برزیل کودکی چشم به جهان گشود که سال ها بعد جادوگری هایش در مستطیل سبز جهانیان را به شگفتی واداشت. رونالدو ده آسیس موریرا...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
Reza
ثبت شده در
چهره های معروف (ایران و جهان)
0