زبان حال حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله علیهما 😔:<br>حال من دیده و مشغول دعا خواهد شد<br>دخترم دست به دامان خدا خواهد شد<br>زینبم! غصه نخور، ام بنین بعد از من<br> مثل من مادر دلسوز شما خواهد شد<br>پسرش ساقی عطشان حرم می گردد<br>پاسبان حرم آل عبا خواهد شد<br>لحظه ی بی کسی اهل حرم می آید<br>یک تنه صاحب شمشیر و لوا خواهد شد<br>در دفاع از ...