مانی مقدم
درخواست دوستی
ravish76
دوست ۰
دنبال کننده ۰
۱ دفتر
۳ برگه
۰ پسند شده
۰ دنبال می کند
۰
۰
۰
برای دوام بیشتر رژ بر روی لب ابتدا خط لب بر روی لب بکشید سپس رژ بگذارید و برای برجسته کردن لبها بهتر است سایه براق رنگ سفید بر روی لب ها بگذارید
۰
۰
۰
چنانچه میخاهید فاصله چشمانتان را کمتر نشان دهید هنگام کشیدن خط چشم.روی کنار خارجی چشم تاکید بیشتری کنید و روی کنارداخلی چشم را روشن تر نگهدارید
۰
۰
۰
ترکیب رنگ الناز گلرخ

ترکیب رنگ همشون پایه۸هستن.
شکلاتی۸
نسکافه ای۸
دودی۸
اکسیدان۹%
0