طراحی شده توسط زاها حدید.<br><br>سیستم روشنایی Aria یک منبع نور زیبا است که همانند آبشاری از نور و خطوط سیال است. این روشنایی توسط سه سیم آویزان است، ساختار این نور آویز مدرن از 50 قطعه Cristalflex® شفاف و Lentiflex® ساخته شده است. منبع نور LED و بسیار کم مصرف است، هنگامی که روشن، برای کاربری تزئینی در محیط های مسکونی و تجاری مانند انواع ...