rasekhoon.net
وبگاه راسخون
درخواست دوستی
rasekhoon.net
دوست ۰
دنبال کننده ۲۰
۳ دفتر
۸۴۳۳ برگه
۰ پسند شده
۰ دنبال می کند
۱
۰
۱

ابن فارض

نویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
		 
			چکیده:
		ابن فارض حموی ( 632-576 هـ. ق ) بزرگ ترین شاعر متصوف در زبان عربی است. وی در حماه شام زاده شد و به سنین جوانی در آنجا به تحصیل و...
۱
۰
۱

درباره ی باباطاهر

نویسنده : مینورسکی ( د.اسلام )
		با اضافاتی از پرویز اذکائی
		 
		باباطاهر ، عارف و شاعر ایرانی قرن پنجم که به یکی از گویشهای غرب ایران شعر سروده است . به گفتة رضاقلی خان هدایت...
۱
۰
۱

بابافَرج تبریزی

نویسنده: عباس زریاب خویی
		 
		بابافرج از بزرگان صوفیه ی تبریز در قرن ششم بود. نام کامل او بر اساس نوشته ی لوح قبرش که صاحبِ روضات الجنان ضبط کرده است «بابافرج بن بدل بن فرجِ...
۱
۰
۱

ابوعبدالله باکویی

نویسنده: عباس زریاب خویی
		 
		محمدبن عبدالله بن عبیدالله بن باکویه ی شیرازی، از مشایخ صوفیه در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، و متوفی در ذوالقعده ی 428 بود.
		نسبت «باکویی»...
۱
۰
۱

ابوالحسن سُلم بن حسن باروسی

نویسنده: عباس زریاب خویی
		 
		باروسی از صوفیه ی خراسان در قرن سوم بود. نسبت او به باروس است که قریه ای در نزدیکی دروازه ی نیشابور بوده است. به نقلِ سمعانی در الانساب از تاریخ...
۱
۰
۱

بایزید بسطامی

نویسنده: عباس زریاب خویی
		 
		بایزید بسطامی شهرت طَیفوربن عیسی بن سروشان، صوفی و زاهد و عارف ایرانی، است که بنابه منابع زندگینامه ی او، جدش سروشان از زردشتیان بسطام بود و بعد...
۱
۰
۱

باباالیاس خراسانی

نویسنده : احمدیاشاراجاق
		 
		باباالیاس خراسانی ، از مشایخ صوفیة ترکمن تبار آناطولی در نیمة اول قرن هفتم و پایه گذار برخی از جریانهای بدعتگرا، که قیام سیاسی و اجتماعی بزرگی را...
۱
۰
۱

بابا فرج تبریزی، صوفی قرن ششم

نویسنده : عباس زریاب
		 
		بابافَرج تبریزی ، از بزرگان صوفیه تبریز در قرن ششم . نام کامل او براساس نوشتة لوح قبرش که صاحبِ روضات الجنان ضبط کرده است «بابافرج بن بدل بن فرجِ...
۱
۰
۱

بابا رکن، در تخت فولاد اصفهان

نویسنده : احمد طاهری عراقی
		 
		بابارکن الدین شیرازی ، مسعودبن عبداللّه ، عارف قرن هشتم . اصلاً از مردم بیضای فارس بود و بدین سبب برخی از منابع نسبت «بیضاوی » را هم به لقب او...
۱
۰
۱

جامعیت انسان در فلسفه و عرفان

نویسنده: علی امینی نژاد
		 
		از جمله مباحث مشترک بین فلسفه و عرفان که شاید از عرفان به فلسفه راه یافته باشد، بحث «تطابق الکونین» یا تطابق عالم و آدم است. حکما و عرفای اسلامی...
۲
۰
۱

مهم ترین کتب عرفان عملی

نویسنده: علی امینی نژاد
		 
		مهم ترین آثاری که در نیمه ی دوم قرن چهارم تا نیمه ی اول قرن هفتم و تا قبل از ظهور ابن عربی ارائه شده است، با حفظ ترتیب تاریخی به قرار زیر می...
۱
۰
۱

تناسخ و معاد جسمانی

نویسنده: علی امینی نژاد
		 
		از جمله بحث هایی که در عقاید اقوام مختلف بشری مطرح است، مسئله تناسخ است، به صورتی که گفته می شود هیچ قومی را نمی توان یافت که ادعای تناسخ در آن...
۱
۰
۱

انواع معراج در عرفان

نویسنده: علی امینی نژاد
		 
		در عرفان از سه نوع معراج اسم برده می شود که عبارت اند از: معراج ترکیب، معراج تحلیل و معراج عود. معراج ترکیب در قوس نزول جریان دارد؛ زیرا هر موجودی...
۱
۰
۱

معنیِ قُرب حق تعالی

نویسنده: علی امینی نژاد
		 
		در متون دینی، دو دسته آیات و روایات درباره ی مسئله ی قُرب دیده می شود؛ از یک طرف در آیات و روایات بسیاری آمده است خداوند به همه ی موجودات نهایت...
۱
۰
۱

تعین های خلقی در هستی شناسی عرفانی

نویسنده: علی امینی نژاد
		 
		بحث پیرامون ظاهر نفس رحمانی که همانا فیض مقدس و وجودی حق تعالی است و تعین های خلقی را پدید می آورد، می باشد؛ چرا که همه ی آنها در تعین ثانی می...
0