۰ نظر
cmt
۰ گردآوری
rpt
ادامه مطلب
منازعة محافظه‌کاری پدرسالارانه و محافظه‌کاری نو در حزب محافظه‌کار انگلستان یکی از اصناف منازعات گفتمانی تعمیق‌یافته پس از بریکسیت است.

برگه های مشابه

خوانشی از «اروس و تمدن»ِ هربرت مارکوزه

خوانشی از «اروس و تمدن»ِ هربرت مارکوزه

ممنونم از اینکه مرا به انجام چنین پژوهشی فراخواندید که ریشه در گذشته ای سپری شده دارد، دورانی که به شکلی نظری و عملی درگیر مسئله ی رهایی بودیم. همان گفتمانی که در عصر کنونی...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم انسانی
دموکراسی انجمنی و مدیریت شکاف های قومی (بخش نخست)

دموکراسی انجمنی و مدیریت شکاف های قومی (بخش نخست)

 بسیاری از کشورهای جهان سوم در تجربه ی سیاسی خود با یک دوره از منازعات و کشمکش های داخلی دست به گریبان بوده اند. وجود اقلیت های قومی، مذهبی و نژادی با منافع و دیدگاه های مختلف...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم سیاسی و اقتصادی
جرمی کوربین؛ رهبری کارگر، زمانۀ سیاستی نو...

جرمی کوربین؛ رهبری کارگر، زمانۀ سیاستی نو...

بالاخره حضورِ اعضای ثبت نامی جدید در حزب کارگر یکی از غافل گیر کننده ترین انتخاب های تاریخ حزب کارگر را بوجود آورد. افراد می توانند با پرداخت ۳ پوند به حامی یا عضو عمومی حزب...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه ترجمان
ثبت شده در
نوشتارهای علوم انسانی