۰ نظر
cmt
۰ گردآوری
rpt
ادامه مطلب
در این نوشتار سعی شده است ضمن نقد  مصوبه شورای عالی آب درباره خرید چاه کم بازده در قالب طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، طرحی جایگزین برای تسریع در نیل به اهداف مذکور معرفی شود.

برگه های مشابه

۱۰ کشور که در ۲۰ سال آینده بی آب خواهند شد: شامل …

۱۰ کشور که در ۲۰ سال آینده بی آب خواهند شد: شامل …

با توجه به بحران جاری آب در جهان، فهرستی از ۱۰ کشور که در ۲۰ سال آینده بی آب خواهند شد تهیه کرده‌ایم. کمبود منابع آب کافی، توزیع نابرابر و اتلاف آب یعنی این که بحران آب نه تنها...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه مجله کسب و کار بازده
ثبت شده در
برترین ها
بایدها و نبایدهای انتقال آب خزر به سمنان لینک عضوی

بایدها و نبایدهای انتقال آب خزر به سمنان لینک عضوی

کمبود منابع آب در برخی مناطق جهان سبب شده است که دولت ها به انتقال آب از منابع سطحی و یا زیرزمینی حوضه ای که کمیت و کیفیت بهتری دارد به حوضه دیگری که نیازمند آب برای مصارف...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی
ثبت شده در
سیاست محیط زیست
ضرورت اجرای برنامه سالانه کشت بر اساس نیاز بازار …

ضرورت اجرای برنامه سالانه کشت بر اساس نیاز بازار …

یکی از نیازهای اساسی و ضروری برای رسیدن به توسعه پایدار و کاهش ضایعات در بخش کشاورزی بخصوص در دهه اخیر که دشت های وسیعی از کشور با مشکل خشک سالی و کمبود آب روبرو شده اند، تهیه...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی
ثبت شده در
سیاست محیط زیست
نقدی بر تعیین الگوی کشت آب محور، لزوم ارزش گذاری …

نقدی بر تعیین الگوی کشت آب محور، لزوم ارزش گذاری …

ادامه کشاورزی در ایران به شکل سنتی و نیمه صنعتی موجود، توسعه پایدار در این بخش را به نقطه بن بست رسانیده است، چرا که با وجود پائین بودن بهره وری و راندمان، بحران کم آبی، ریسک...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی
ثبت شده در
سیاست محیط زیست