peivast.com
وبگاه ماهنامه پیوست
درخواست دوستی
peivast.com
درگاه وب:
دوست ۰
دنبال کننده ۱۲
۶ دفتر
۱۷۷۷ برگه
۰ پسند شده
۰ دنبال می کند
گردشگری الکترونیکی ایران در وادی فراموشی

گردشگری الکترونیکی ایران در وادی فراموشی

تعطیلی رسمی بیشتر از دو روز در کشور، بی شک ترافیک در جاده ها را به همراه خواهد داشت. ترافیکی که در پی آن تمام مسئولان بار دیگر به تکاپو می افتند و ابتدا به دنبال راه حل های مقطعی ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه ماهنامه پیوست
ثبت شده در
خدمت و تجارت