سیاست داخلی
سیاست داخلی
(۵۳ برگه)

          
        
سیاست‌گذاری و فساد در سیاست‌گذاری
۰
۰
۰

سیاست‌گذاری و فساد در سیاست‌گذاری

چقدر در تدوین سیاست‌ها و تصمیمات اجرایی حمایتی و تشویقی به ابعاد و تأثیرات ضد فساد آن توجه می‌شود!؟ درحالی‌که معمولاً زمانی به سیاست‌های اصلاحی یا حمایتی پرداخته می‌شود که...
تحلیل اتاق فکر یا اندیشه در ایران
۰
۰
۰

تحلیل اتاق فکر یا اندیشه در ایران

با گسترش دامنه حکومت‌های دمکراتیک و حکمرانی مشارکتی در غرب بود که حاکمان به فکر اتخاذ تصمیمات بهتر و سیاست‌گذاری‌های عمومی مقبول‌تری افتادند. یکی از ابزارهای استفاده از نخبگان...
ارتشاء و زدوبند اداری
۰
۰
۰

ارتشاء و زدوبند اداری

پدیدة اخیری که پس از اختلاس سه هزار میلیاردی آشکار شد، بیانگر عبور از مرحله نخست فساد به مرحلة دوم است. مرحله‌ای که در آن با به کارگیری نوعی سازوکارهای تطهیرسازی و شبه‌‌قانونی،...
گذار از امنیت انتظامی به امنیت مولد
۰
۰
۰

گذار از امنیت انتظامی به امنیت مولد

استان آذربایجان غربی با تاخیر بیشتری در مقایسه با سایر استان ها از امنیت مورد نیاز برای سرمایه گذاری و توسعه برخوردار شده است. دلیل این امر تداوم ناامنی های ناشی از فعالیت گروه...
سیاست دفاعی روحانی
۰
۰
۰

سیاست دفاعی روحانی

بسیاری از تحلیل های متخصصین در غرب نشانگر آن است که درک درستی از سیاست دفاعی دولت رئیس جمهور روحانی در منطقه خاورمیانه ندارند؛ این مقاله توضیح می دهد که سیاست دفاعی روحانی...
تقسیم استان کرمان؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر
۰
۰
۰

تقسیم استان کرمان؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر

این نوشتار تلاش کرده ضرورت های تقسیم استان کرمان به دو استان شمالی و جنوبی را تبیین کند و اهمیت تصمیم گیری سریع تر درباره پروژه ای که به تدریج در سال های گذشته آغاز و ادامه...
احزاب سیاسی، هویت و همبستگی ملی در ایران
۰
۰
۰

احزاب سیاسی، هویت و همبستگی ملی در ایران

احزاب سیاسی اصلی ترین کانون تجمیع خواسته ها و علایق گوناگون تلقی می شوند که به واسطه حضور آنها، زمینه های ساختاری و عینی لازم برای تأثیرگذاری متقابل نیروهای سیاسی و اجتماعی بر...
احزاب سیاسی، هویت و همبستگی ملی در ایران
۰
۰
۰

احزاب سیاسی، هویت و همبستگی ملی در ایران

احزاب سیاسی اصلی ترین کانون تجمیع خواسته ها و علایق گوناگون تلقی می شوند که به واسطه حضور آنها، زمینه های ساختاری و عینی لازم برای تأثیرگذاری متقابل نیروهای سیاسی و اجتماعی بر...
کارکردهای هویتی احزاب سیاسی
۰
۰
۰

کارکردهای هویتی احزاب سیاسی

تاکنون مسئله بررسی احزاب از چشم انداز هویتی و بازخوانی فعالیت های آنها از این موضع در دستور کار پژوهشگران این حوزه نبوده است. از این رو شایسته است ضرورت مطالعه احزاب از چشم...