سیاست بهداشت و درمان
سیاست بهداشت و درمان
(۱۳ برگه)

          
        
نظام ارجاع و پزشک خانواده: آری یا نه!؟
۰
۰
۰

نظام ارجاع و پزشک خانواده: آری یا نه!؟

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی برای نظام سلامت یک کشور به شمار می‌آید. یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر سیستم سلامت، برتری و اولویت بهداشت بر درمان...
تحلیل قانون اجباری ثبت موارد جدید سرطان
۰
۰
۰

تحلیل قانون اجباری ثبت موارد جدید سرطان

با توجه به بروز بالای بیماری سرطان در جامعه و لزوم ثبت موارد جدید سرطان بر اساس قانون در این مقاله به روش توصیفی– تحلیلی به این مسئله پرداخته شده است. در پایان پیشنهاد تدوین...
بیمه‌ی سرطان
۰
۰
۰

بیمه‌ی سرطان

اساس کاری بیمه سرطان پوشش تمام خدمات درمانی مختص سرطان و روان‌سازی کار درمان است؛ و منحصراً بر خدمات لازم جهت غربالگری، درمان، داروها و تجهیزات لازم و فالوآپ متمرکز شده است.
غربالگری در سرطان، رویکردها و راهکارها
۰
۰
۰

غربالگری در سرطان، رویکردها و راهکارها

مقدمه غربالگری (Screening) به معنای جست وجوی سرطان، پیش از ظهور علائم بیماری در فرد می باشد. غربالگری به تشخیص و شناسایی زودهنگام سرطان کمک می کند. غربالگری سرطان، مجموعه ای از...
اصلاح نظام تامین اجتماعی در ایران
۰
۰
۰

اصلاح نظام تامین اجتماعی در ایران

در چند دهه گذشته کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش امید به زندگی نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها تامین اجتماعی بر اساس سیستم های مستمری PAYG با مزایای تعریف شده DB را با...
سزارین و سیاست های جمعیتی جدید در ایران
۰
۰
۰

سزارین و سیاست های جمعیتی جدید در ایران

در ایران، میانگین نرخ سزارین کل 35% می باشد که برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب 41% و 25% است و برای 9 استان کشور بالای 45% می باشد که در بعضی از این استان ها به 56.8% نیز می...