شرکت مهندسی نقش ارائه دهنده خدمات مهندسی اقدام به فروش کاشی و سرامیک به قیمت عمده بدون هیچگونه محدودیت درطرح و برند و مقدار سفارش نموده است.