morteza3h
محمد علی
درخواست دوستی
morteza3h
دوست ۰
دنبال کننده ۱۷
۱۲ دفتر
۷۰۳ برگه
۷۶۲ پسند شده
۰ دنبال می کند
(تصاویر) میرزاعلیقلی خان؛ وزیرمختار ایران در امری…

(تصاویر) میرزاعلیقلی خان؛ وزیرمختار ایران در امری…

فرادید- میرزا علیقلی خان نبیل الدوله پنجمین فرستاده رسمی دربار قاجار به امریکاست که به پیشنهاد وی مورگان شوستر امریکایی برای اداره امور مالی دولت عازم ایران شد.به گزارش مجله...
۱
۰
۰
گردآوری توسط
محمد علی
ثبت شده در
تاریخ معاصر
0