meidaan.com
وبگاه میدان
درخواست دوستی
meidaan.com
درگاه وب:
دوست ۰
دنبال کننده ۳
۶ دفتر
۱۵۸۱ برگه
۱ پسند شده
۰ دنبال می کند
بازداشت مدیرکافه ای که حاضر نیست به اردوغان چایی ب

بازداشت مدیرکافه ای که حاضر نیست به اردوغان چایی ب

مدیر کافه روزنامه جمهوریت ترکیه به اتهام گفتن اینکه «حاضر نیست به رئیس جمهوری ترکیه حتی یک فنجان چایی بدهد» بازداشت شده و در انتظار محاکمه است. «شنول بوران» زمانیکه پلیس خیابان...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه میدان
ثبت شده در
سیاست
0