meidaan.com
وبگاه میدان
درخواست دوستی
meidaan.com
درگاه وب:
دوست ۰
دنبال کننده ۴
۶ دفتر
۱۳۷۵ برگه
۱ پسند شده
۰ دنبال می کند
هشدار در مورد بی توجهی دولت به نجات دریاچه ارومیه

هشدار در مورد بی توجهی دولت به نجات دریاچه ارومیه

مسعود تجریشی-مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه- در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در پاسخ به این سوال که عدم تخصیص منابع در جهت احیای دریاچه ارومیه چه عواقب ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه میدان
ثبت شده در
زمین