mashayekhi
alireza
درخواست دوستی
mashayekhi
درگاه وب:
دوست ۰
دنبال کننده ۰
۱۰ دفتر
۶۷ برگه
۱ پسند شده
۰ دنبال می کند
پسوندها در شماره فنی بیرینگ

پسوندها در شماره فنی بیرینگ

پسوندها در شماره فنی بیرینگ 
پسوندهایی که در شماره فنی رولربیرینگ‌های استوانه‌ای یک ردیفه بدون قفسه برای مشخص کردن امکانات خاص یک بیرینگ بکار می‌روند، در زیر شرح داده می شود‌ 
 	 ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
alireza
ثبت شده در
رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه بدونه قفسه
ظرفیت حمل بار محوری دینامیکی

ظرفیت حمل بار محوری دینامیکی

ظرفیت حمل بار محوری دینامیکی
بیرینگ‌های استوانه‌ای یک ردیفه بدون قفسه با لبه بر روی هر دو رینگ داخلی و خارجی می‌توانند علاوه بر بار شعاعی بار محوری را نیز تحمل کنند. ظرفیت حمل بار ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
alireza
ثبت شده در
رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه بدونه قفسه
عدم همراستایی

عدم همراستایی

عدم همراستایی
توانایی رولربیرینگ‌های یک ردیفه استوانه‌ای بدون قفسه در تحمل عدم همراستایی زاویه‌ای داخلی نسبت به رینگ خارجی محدود به چند دقیقه کمان است. مقادیر دقیق عبارتند از،
• 4 ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
alireza
ثبت شده در
رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه بدونه قفسه
رولربیرینگ های استوانه ای یک ردیفه بدون قفسه

رولربیرینگ های استوانه ای یک ردیفه بدون قفسه

رولربیرینگ های استوانه ای یک ردیفه بدون قفسه
رولربیرینگ‌های استوانه‌ای بدون قفسه حداکثر تعداد رولرها را داشته و به همین علت برای بارهای سنگین شعاعی مناسب هستند. ولی این بیرینگ‌ها ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
alireza
ثبت شده در
رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه
ظرفیت حمل بار محوری دینامیکی

ظرفیت حمل بار محوری دینامیکی

ظرفیت حمل بار محوری دینامیکی
رولربیرینگ‌های استوانه‌ای یک ردیفه با هر دو رینگ داخلی و خارجی لبه‌دار می‌توانند علاوه بر بار شعاعی بار محوری را تحمل کنند. ظرفیت حمل بار محوری به ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
alireza
ثبت شده در
رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه
رولربیرینگ های استوانه ای یک ردیفه

رولربیرینگ های استوانه ای یک ردیفه

رولربیرینگ های استوانه ای یک ردیفه
در رولربیرینگ‌های استوانه‌ای یک ردیفه، رولرها همیشه بین دو لبه باز یکی از رینگ‌های بیرینگ حرکت می‌کنند.
 این لبه‌های باز به همراه طراحی خاص و ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
alireza
ثبت شده در
رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه
0