شرکت طراحی مهندسی نور و هنر توسط مجموعه ای از فعالان و دانش آموختگان حوزه ی نورپردازی و روشنایی و با هدف کمک به بهبود سبک زندگی افراد جامعه،آرامش بصری ایشان و ایجاد نگرشی دانش محور در طراحی، محاسبات و اجرای پروژه های نورپردازی و روشنایی بنیان گذاری شده است.<br><br>توانایی ارائه طرحی منحصر به فرد برای هر پروژه با استفاده از نرم افزارهای ...