koodakoo.com
وبگاه کودکو
درخواست دوستی
koodakoo.com
دوست ۰
دنبال کننده ۲
۱ دفتر
۹۷ برگه
۰ پسند شده
۰ دنبال می کند
صبحانه های مقوی برای تقویت هوش

صبحانه های مقوی برای تقویت هوش

همیشه شنیده ایم که صبحانه مهم ترین وعده غذایی روز است اما ارزش آن برای کودکِ درحال رشد و مغز او مهم تر نیز هست. مطالعات نشان داده اند که کودکانی که صبحانه می خورند، تمرکز و توجه و ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه کودکو
ثبت شده در
بارداری و روانشناسی کودک
قلبم برای قلبت کمک به قلب کودکان

قلبم برای قلبت کمک به قلب کودکان

برای ما بنیانگذاران کودکو، به ویژه که خود مادر هستیم، کودکان، سلامتی آن ها و آینده شان اهمیت فوق العاده ای دارد. در جستجو ما برای سهیم بودن و ایفای مسئولیت های اجتماعی با بنیادی ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه کودکو
ثبت شده در
بارداری و روانشناسی کودک