اگر همین روز ها می خواهید اتاق فرزندانتان را رنگ یا کاغذ کاری کنید.بهترین رنگ ها که هم آرامش بخش است وهم تمرکز را بالا می برد. و الوار های ملایم و متوسط آبی و سبز هستند. 😇