hamid110
حمید
درخواست دوستی
hamid110
دوست ۳
دنبال کننده ۰
۳ دفتر
۹ برگه
۱۳ پسند شده
۲ دنبال می کند
شلیک به استرس امتحان
۰
۰
۰

شلیک به استرس امتحان

دلم شور می زنه، هیچی نخوندم، هیچی بلد نیستم ، فکر نمی کنم برسم همه کتاب رو بخونم و ... این ها حرف هایی است که این روزها زیاد می شنویم.
0