goethe.de
وبگاه موسسه گوته
درخواست دوستی
goethe.de
درگاه وب:
دوست ۰
دنبال کننده ۳
۱ دفتر
۲۰۵ برگه
۰ پسند شده
۰ دنبال می کند

سهیم شدن تا چه حد مقدور است؟طرح کُن ویویالیسم نوع…

طرح کُن ویویالیسم (همزیستی شراکتی)،  طرز فکری است مبتنی بر شراکت و مبادله که در نقطه مقابل سودجویی مطلق  اقتصادی قرار دارد و در پی برقراری رابطه سالم انسان و طبیعت است. و اما...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه موسسه گوته
ثبت شده در
اندیشه و هنر

تئاتر مشارکتپروژه «تئاتر ستمدیدگان» برای مصر

تئاتر ستمدیدگان که توسط آگوستو بوآل کارگردان انقلابی برزیلی بنیانگذاری شده گویی برای اوضاع فعلی مصر ساخته شده است. نورا امین فعال و کارگردان مشهور مصری تعریف می کند که این...
۲
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه موسسه گوته
ثبت شده در
اندیشه و هنر

مشارکت و همدلی افکار اسلامی درباره اقتصاد عادلانه…

تفکر علمی اسلامی از دیرباز متضمن عناصر متعددی است که امروز هم راه حل هایی برای مسائل اقتصادی عرضه می کند. طبق تعالیم اسلامی می توان سودجویی و رعایت حال دیگران را هماهنگ ساخت....
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه موسسه گوته
ثبت شده در
اندیشه و هنر

اقتصاد مالی اسلامیآرمانها، ارزیابی های نادرست، پی…

امروزه نظام مالی اسلامی در شماری از کشورهای اسلامی توسعه زیادی یافته و در چندین کشور از جمله کشورهای اروپایی به صورت مدل دیگری در برابر نظام مالی متعارف شناخته شده است. درک...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه موسسه گوته
ثبت شده در
اندیشه و هنر

اسلام و توسعه اقتصادیتاریخ اقتصاد با توجه به سوریه

توسعه گسترده تر اقتصادی غرب در قیاس با جهان اسلام غالباً با علل دینی توجیه می شود. به نظر علی صالح مورخ اقتصادی سوریه نگاهی به تاریخ اقتصادی خاورمیانه نشان می دهد که این یک...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه موسسه گوته
ثبت شده در
اندیشه و هنر

نظام جهانی لباسها«میتومبا»ی اشتفانی تیرش، ساخت کن…

رقص و اقتصاد، رقص و سیاست، رقص و انتقاد – این ترکیبها خواب و خیال هنرمندان آونگارد نیست بلکه بطوری که نمایش میتومبای گروه بین المللی هنرمندان «مووار» برخاسته از آلمان ثابت می...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه موسسه گوته
ثبت شده در
اندیشه و هنر

هر آدم، یک هنرمندآزادگی مشارکتی یوزف بویس در مقام…

دیدگاه یوزف بویس از هنر با این جمله که «هر انسان هنرمند» است ادا می شود. در این جمله جنبش های رومانتیک و آنتروپوزوفیک به یک فلسفه زندگی مبدل می شوند، که عنصر اساسی آن مشارکت...
۱
۰
۱
گردآوری توسط
وبگاه موسسه گوته
ثبت شده در
اندیشه و هنر

چریک های شهوتامکانی برای اندیشه سیاسی در زیبایی ش…

هنر، سیاسی است یا هنر نیست. آرتور ژیمیفسکی با این شعار در هفتمین بی ینال برلین کار خودش را خراب کرد. ملقمه ای از آثار هنری سیاست  مآبانه ای که این مولف هنری در 2012 به نمایش...
۱
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه موسسه گوته
ثبت شده در
اندیشه و هنر

شریک نشو که می بازیخودآزمایی در اقتصاد مشارکتی

آیا نظافت چی و راننده تاکسی و جای خواب شبانه به قیمت مناسب که اخیراً از برکت اینترنت و تلفن هوشمند در اروپای غنی نیز برای هر کس مقدور است نخستین گام به  سوی نظام اجتماعی نو و...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه موسسه گوته
ثبت شده در
اندیشه و هنر

صفت دمابخشی اندیشهیوزف بویس و طرح اتوبوسی برای هم…

هنرمند نامدار آلمانی یوزف بویس و نظراتش در باره شکل همزیستی («تندیس اجتماعی» به مفهوم امر اجتماعی در مقام هنر) به ابتکارعملی بی نظیر در جهان منجر شد: «اتوبوس برای دموکراسی...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه موسسه گوته
ثبت شده در
اندیشه و هنر

جستجوی بی خطر در اینترنت برای همه؟آزادی و مشارکت …

امروزه مشارکت سیاسی مستلزم دسترسی به نوعی از اینترنت است که در آن انسان دائماً در واهمه نباشد که کارش تحت نظارت است. این امکانات را مثلاً جستجوگر TOR که ادوارد سنودن و جولیان...
۱
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه موسسه گوته
ثبت شده در
اندیشه و هنر

چالش های نگارش و نشر نگاهی به آن سوی چشم انداز غرب

دوریس لسینگ گفته است که بدون ادبیات آفریقا، ارکستر ادبیات جهانی فاقد طنین خاصی است. این سخن را میتوان در مورد ادبیات آسیا و جهان عرب و اقیانوسیه و اروپای شرقی و آمریکای جنوبی...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه موسسه گوته
ثبت شده در
اندیشه و هنر

اثرهنری ادبی در عصر انحصار دیجیتالی از ادبیات نام…

اینترنت ظرفیت آن را دارد که درک ما را از ادبیات بکلی تغییر دهد. اشکال مختلفی از نگارش و نشر پدید آمده که سابقاً تصورناپذیر بود. ولی این تغییر متأسفانه نه بخاطر ادبیات بلکه به...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه موسسه گوته
ثبت شده در
اندیشه و هنر

کتابسازی پایانی ندارد، ولی چه پایانی؟ چگونه اهمیت…

ترس کتابسازان از پایان کتاب آنها را به حرکات شگفتی وامی دارد: کتابها روز به روز زیباتر می شوند، حتی کتاب هایی که محتوای آنها چندان ارزشی ندارد. از طرف دیگر محتواهای ارزشمند به...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه موسسه گوته
ثبت شده در
اندیشه و هنر

سیر تکامل ادبیات رسانهایچرا من موافق کتاب الکترون…

نشر کتاب در آلمان از بهترین نوع خود در جهان است. و اما کتابفروشیها و ناشران از تکامل فن نشر کتاب به سوی کتابهای الکترونیکی و سیاست بازرگانی مؤسسة آنلاین آمازون احساس خطر...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه موسسه گوته
ثبت شده در
اندیشه و هنر

در خدمت نویسنده و خواننده و ناشرگفتگویی با سرویرا…

اینجا در محلة پرنسلاوئر برگ برلین از سال 2010 دفتر مؤسسة انتشاراتی زورکامپ است. دو طبقه از ساختمانی اجاره کردهاند که گویی از عهد قدیم باقی مانده است. این ساختمان سابقاً کارخانه...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه موسسه گوته
ثبت شده در
اندیشه و هنر

از ادبیات الهام بگیر و به ادبیات الهام بدهبازی کا…

بازی های رایانه ای مدت ها وسیله ای مورد علاقه ی مردم برای وقت کشی ولی بدون ارزش فرهنگی محسوب می شدند. در این فاصله اما دریافته اند که بازی رایانه ای با فیلم و ادبیات خویشاوند...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه موسسه گوته
ثبت شده در
اندیشه و هنر

نوشتن کار خطرناکی ستدر باره وضع نویسندگان در ایران

ادبیات مدرن ایران همیشه درگیر ممیزی بوده است. با وجود این ایران بر آن است که در سال 2018 میهمان افتخاری بزرگترین نمایشگاه کتای دنیا در فرانکفورت شود. امیرحسن چهل تن یکی از نام...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه موسسه گوته
ثبت شده در
اندیشه و هنر

نوشتن زندگی، زندگی نوشتندر افغانستان چگونه می توا…

یک نویسنده افغانی چگونه به نویسندگی می پردازد؟ او از چه چیزی الهام می گیرد؟ از بسیاری جنبه ها افغانستان هم از این بابت با سایر نقاط جهان فرقی ندارد. اما در این جا وقتی نویسنده...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه موسسه گوته
ثبت شده در
اندیشه و هنر
0