مصرف بی رویه کودشیمیایی و فاضلاب باعث آلودگی جدی م

یک کارشناس خاک و آب گفت: مصرف بیش ازحد کودهای شیمیایی و فاضلاب منجر به تجمع نیترات، کادمیم و عناصر سنگین در خاک و ورود این عناصر به چرخه حیات می شود که این امر آلودگی محصولات...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه طب سنتی، پارسی وب
ثبت شده در
گیاهان دارویی

مصرف بی رویه کودشیمیایی و فاضلاب باعث آلودگی جدی م

یک کارشناس خاک و آب گفت: مصرف بیش ازحد کودهای شیمیایی و فاضلاب منجر به تجمع نیترات، کادمیم و عناصر سنگین در خاک و ورود این عناصر به چرخه حیات می شود که این امر آلودگی محصولات...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه طب سنتی، پارسی وب
ثبت شده در
تندرستی و تغذیه

بی اشتهایی روانی کود ک، چرا اتفاق می افتد؟

د کتر مرتضی مشایخی نوشته حاضر برگرفته از کتاب «بی اشتهایی روانی» اثر د کتر مرتضی مشایخی، استاد  رشتة کود کان د انشگاه تهران است که زند گی خود  را صرف تحصیل و تد ریس د انش پزشکی...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه نی نی بان
ثبت شده در
تربیت و روانشناسی