خطر انقراض نسل کرکس ها در آسیا و ایران

خطر انقراض نسل کرکس ها در آسیا و ایران

 حمیده احمدیان راد کرکس از پرندگانی است که در زمان های نه چندان دور در ایران فراوان بوده. اما مدتی است که در کشورمان وضع گونه کرکس مصری در خطر انقراض و وضعیت کرکس پشت سفید، بحرانی ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه علمی‌آموزشی020
ثبت شده در
جانوران و گیاهان
مونیر ویرانی: دلیل علاقه ی من به کرکس ها

مونیر ویرانی: دلیل علاقه ی من به کرکس ها

کرکس ها، به عنوان رفتگران طبیعی محیط زیست، برای محیط زندگی ما بسیار مورد نیاز هستند — پس چرا چنین شهرت بدی دارند؟ چرا تا این حد در خطر انقراض هستند؟ زیست شناس حیوانات شکاری، مونیر ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
جسیکا
ثبت شده در
حیوانات موجودات مظلوم
مونیر ویرانی: دلیل علاقه ی من به کرکس ها

مونیر ویرانی: دلیل علاقه ی من به کرکس ها

کرکس ها، به عنوان رفتگران طبیعی محیط زیست، برای محیط زندگی ما بسیار مورد نیاز هستند — پس چرا چنین شهرت بدی دارند؟ چرا تا این حد در خطر انقراض هستند؟ زیست شناس حیوانات شکاری، مونیر ...
۱
۰
۱
گردآوری توسط
ف.ف
ثبت شده در
حیوانات دوست داشتنی هستند
مونیر ویرانی: دلیل علاقه ی من به کرکس ها

مونیر ویرانی: دلیل علاقه ی من به کرکس ها

کرکس ها، به عنوان رفتگران طبیعی محیط زیست، برای محیط زندگی ما بسیار مورد نیاز هستند — پس چرا چنین شهرت بدی دارند؟ چرا تا این حد در خطر انقراض هستند؟ زیست شناس حیوانات شکاری، مونیر ...
۰
۰
۱
گردآوری توسط
وبگاه ted
ثبت شده در
سخنرانی های ارزشمند