خاطره جالب مهدی فخیم زاده، از باشگاه کاراته شخصی ا

خاطره جالب مهدی فخیم زاده، از باشگاه کاراته شخصی ا

گفت: مهدی اینروزا چیکار میکنی ؟ گفتم: هیچی اقا ، بیکارم . گفت: پس چرا لپات گل انداخته ؟ مثه اینکه خیلی بهت خوش میگذره . هاشمی گفت: این ناکس ورزش میکنه ، واسه همین سرحاله ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه کافه سینما
ثبت شده در
سینمای ایران
اویاما، مردی که برای اولین بار گاو وحشی را شکست دا

اویاما، مردی که برای اولین بار گاو وحشی را شکست دا

سوسای اویاما؛ کاراته کار کره ای الاصل که از کودکی در ژاپن بزرگ شد. بسیاری، او را بزرگترین رزمی کار سده های اخیر می دانند؛ کسی که توانسته است سیصد نفر را یک تنه، شکست دهد؛ آن هم...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه کارآفرینان و متخصصان جدید
ثبت شده در
مطالب پروژه سوخت جت
اویاما، مردی که برای اولین بار گاو وحشی را شکست دا

اویاما، مردی که برای اولین بار گاو وحشی را شکست دا

سوسای اویاما؛ کاراته کار کره ای الاصل که از کودکی در ژاپن بزرگ شد. بسیاری، او را بزرگترین رزمی کار سده های اخیر می دانند؛ کسی که توانسته است سیصد نفر را یک تنه، شکست دهد؛ آن هم...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه کارآفرینان و متخصصان جدید
ثبت شده در
مطالب پروژه سوخت جت
می دانستم فقط با کمک دکتر کرمانی می توانم لاغر شوم

می دانستم فقط با کمک دکتر کرمانی می توانم لاغر شوم

سبحان کریمی؛27 ساله و متاهل وزن اولیه:144.600 وزن پایانی:100   من در یک خانواده ورزشی زندگی می کنم و تمام اعضای خانواده ام، وزن نرمالی دارند. پدرم از قهرمانان ورزش دو و میدانی...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه دکتر کرمانی
ثبت شده در
مصاحبه ها
کنش و نظریه (16): کالبد «قهرمان»؛ تحول مفهوم بدن د

کنش و نظریه (16): کالبد «قهرمان»؛ تحول مفهوم بدن د

آنچه به صورتی متاخر و در زبانی فاخر به «هنرهای رزمی» شهرت یافته است و در زبان عامیانه ما به آن «کاراته یا رزمی کاری» گفته شده و از همین جا اصطلاح «فیلم های کاراته ای» رایج شده...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم انسانی
کنش و نظریه (16): کالبد «قهرمان»؛ تحول مفهوم بدن د

کنش و نظریه (16): کالبد «قهرمان»؛ تحول مفهوم بدن د

آنچه به صورتی متاخر و در زبانی فاخر به «هنرهای رزمی» شهرت یافته است و در زبان عامیانه ما به آن «کاراته یا رزمی کاری» گفته شده و از همین جا اصطلاح «فیلم های کاراته ای» رایج شده...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
طبیعت و فرهنگ
کنش و نظریه (16): کالبد «قهرمان»؛ تحول مفهوم بدن د

کنش و نظریه (16): کالبد «قهرمان»؛ تحول مفهوم بدن د

آنچه به صورتی متاخر و در زبانی فاخر به «هنرهای رزمی» شهرت یافته است و در زبان عامیانه ما به آن «کاراته یا رزمی کاری» گفته شده و از همین جا اصطلاح «فیلم های کاراته ای» رایج شده...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
شهر و معماری
کنش و نظریه (16): کالبد «قهرمان»؛ تحول مفهوم بدن د

کنش و نظریه (16): کالبد «قهرمان»؛ تحول مفهوم بدن د

آنچه به صورتی متاخر و در زبانی فاخر به «هنرهای رزمی» شهرت یافته است و در زبان عامیانه ما به آن «کاراته یا رزمی کاری» گفته شده و از همین جا اصطلاح «فیلم های کاراته ای» رایج شده...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
هنر و ادبیات
کنش و نظریه (16): کالبد «قهرمان»؛ تحول مفهوم بدن د

کنش و نظریه (16): کالبد «قهرمان»؛ تحول مفهوم بدن د

آنچه به صورتی متاخر و در زبانی فاخر به «هنرهای رزمی» شهرت یافته است و در زبان عامیانه ما به آن «کاراته یا رزمی کاری» گفته شده و از همین جا اصطلاح «فیلم های کاراته ای» رایج شده...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم اجتماعی