حشراتی که گوش هایی مشابه پستانداران دارند

حشراتی که گوش هایی مشابه پستانداران دارند

حمیده احمدیان راد برخی از حشرات تکامل یافته و گوش هایی همانند پستانداران پیدا کرده اند. گوشی که ساختاری سه بخشی مشابه پستانداران دارد و حاوی یک مخزن پر از مایع شبیه به حلزون...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه علمی‌آموزشی020
ثبت شده در
جانوران و گیاهان
چرا بعضی از پستانداران چشمان درشت تری دارند؟

چرا بعضی از پستانداران چشمان درشت تری دارند؟

حمیده احمدیان راد گونه هایی از پستانداران که چشم های بزرگ تری دارند معمولاً تیزبین ترند، اما عوامل زیست محیطی ای وجود دارد که باعث می شود بعضی از پستانداران نسبت به دیگران...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه علمی‌آموزشی020
ثبت شده در
جانوران و گیاهان
نگهداری طوطی و پرنده با پستانداران

نگهداری طوطی و پرنده با پستانداران

نگهداری حیوان پستاندار با پرنده : اگر شما پرنده ها را دوست دارید اما شما دوست دارید یک پسنتاندار کوچک و بامزه داشته باشد شما میتوانید با توجه به چند نکته هم پرنده بسیار برگ و...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه دنیای پرندگان
ثبت شده در
معرفی انواع طوطی