پیشگیری از قصور پزشکی با تغییر قوانین نظام پزشکی

پیشگیری از قصور پزشکی با تغییر قوانین نظام پزشکی

 به تازگی مسئولین نظام پزشکی به دنبال راهی برای پیشگیری از تخلفات و قصورات پزشکی هستند و در این زمینه در صدد رفع این امور می خواهند در قوانین نظام پزشکی تغییرات مهمی ایجاد کنند...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه سلام دکتر
ثبت شده در
اخبار پزشکی