۰
۰
۰

جوک شماره 205735

داشتم اتاق خواهرمو جارو میکردم بعد اومده دیده یه آشغال کف اتاقه میگه دیگه نمیدم اتاقمو جارو کنی
اااااااای خدا مردم به خواهراشون میگن بشین عزیزم خسته میشی صبح مدرسه داری 
خواهر...
تغذیه در ورزش ووشو
۱
۰
۱

تغذیه در ورزش ووشو

ووشو (Wushu) نام مجموعه ورزش های رزمی چینی است که با اسامی بوکس چینی و کونگ فوی چینی هم از آن یاد می شود
یک ورزش هیجان انگیز - ووشو - گردالی
۰
۰
۰

یک ورزش هیجان انگیز - ووشو - گردالی

یکی از رشته هایی که جدیدا در کشورمان طرفداران زیادی پیدا کرده، رشته ووشو است. شاید صحنه هایی از این رشته رزمی در تلویزیون دیده باشید، اما اطلاعات کافی درباره آن نداشته باشید....