از اصفهان تا بلغارستان با بانوان لژیونر والیبال ای

از اصفهان تا بلغارستان با بانوان لژیونر والیبال ای

ورزش بانوان ایران، تنها به مچ اندازی، کشتی آلیش، ووشو، تکواندو، بدنسازی و پرتاب وزنه خلاصه نمی شود. موج استقبال بانوان ایران از ورزش هایی که روزگاری مردانه قملداد می شد، روز به...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه روزیاتو
ثبت شده در
گردشگری
از اصفهان تا بلغارستان با بانوان لژیونر والیبال ای

از اصفهان تا بلغارستان با بانوان لژیونر والیبال ای

ورزش بانوان ایران، تنها به مچ اندازی، کشتی آلیش، ووشو، تکواندو، بدنسازی و پرتاب وزنه خلاصه نمی شود. موج استقبال بانوان ایران از ورزش هایی که روزگاری مردانه قملداد می شد، روز به...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه روزیاتو
ثبت شده در
ورزشی
از اصفهان تا بلغارستان با بانوان لژیونر والیبال ای

از اصفهان تا بلغارستان با بانوان لژیونر والیبال ای

ورزش بانوان ایران، تنها به مچ اندازی، کشتی آلیش، ووشو، تکواندو، بدنسازی و پرتاب وزنه خلاصه نمی شود. موج استقبال بانوان ایران از ورزش هایی که روزگاری مردانه قملداد می شد، روز به...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه روزیاتو
ثبت شده در
اجتماعی
برگزاری همایش بزرگ ووشو و تای چی؛ ورزش شهروندی پار

برگزاری همایش بزرگ ووشو و تای چی؛ ورزش شهروندی پار

امروز جمعه، شانزدهم بهمن ماه، «همایش بزرگ ووشو و تای چی؛ ورزش شهروندی» با همکاری هیئت ووشو اداره ی ورزش و جوانان شمال غرب تهران و سازمان ورزش شهرداری تهران و به مناسبت گرامی...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه فارنت
ثبت شده در
فارنت پلاس