۰
۰
۰

جوک شماره 217388

خوبیِ واترپلو اینه اگه ببازی حداقل میتونی تو زمین حریف جیش کنی و بعد بیای بیرون
حداقل آدم دلش خنک میشه
 فرستنده : مهندس عمران
روی استخرهای شناور شنا کنید!
۰
۱
۰

روی استخرهای شناور شنا کنید!

بیشتر مردم دنیا شنا کردن را دوست دارند و بعد از یک روز کاری سخت، شنا کردن واقعا لذت بخش است. برخی استخرها بزرگ و برخی کوچک هستند. برخی سرپوشیده و برخی سر باز هستند.؛ برخی از...