هنر چیست؟ هنر اسلامی چیست؟. نویسنده: پروین بابایی

هنر چیست؟ هنر اسلامی چیست؟. نویسنده: پروین بابایی

  1- هنر از منظر یونانیان: یونانیان برای هنر از واژه تخنه استفاده می­ کردند. این واژه همان گونه که در منابع ذکر شده همان «تکنیک» امروزی و به معنی ساختن است. در تاریخ فلسفه یونان، ...
۱
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه کافه خوندنی
ثبت شده در
هنر
هنر چیست؟

هنر چیست؟

هنر عمل است؛ عملی که از سرنوشت محتوم عمل رهایی یافته است ما از راه هنر جهان را می‌شناسیم هنر به ما وسعت می‌بخشد و اعتلا هنر ما را در موقعیت درک شکوه هنر و رنج آدمیزاد بودن قرار …
۳
۱
۰
گردآوری توسط
ف.ف
ثبت شده در
هنر

هنر دینی

هنر دینی *
 
نویسنده: سید محمد خامنه ای
 
الحمدالله الجمیل و منه الجمال وله البهجة والجلال.
«اللّهم إنّی أسئلک مِن جمالک بأجمَلِه و کُلّ جمالِک جَمیل»
درباره هنر بطور عموم دربارة ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
ف.ف
ثبت شده در
هنر