هنر چیست؟

هنر چیست؟

هنر عمل است؛ عملی که از سرنوشت محتوم عمل رهایی یافته است ما از راه هنر جهان را می‌شناسیم هنر به ما وسعت می‌بخشد و اعتلا هنر ما را در موقعیت درک شکوه هنر و رنج آدمیزاد بودن قرار …
۳
۱
۰
گردآوری توسط
ف.ف
ثبت شده در
هنر

هنر دینی

هنر دینی *
 
نویسنده: سید محمد خامنه ای
 
الحمدالله الجمیل و منه الجمال وله البهجة والجلال.
«اللّهم إنّی أسئلک مِن جمالک بأجمَلِه و کُلّ جمالِک جَمیل»
درباره هنر بطور عموم دربارة ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
ف.ف
ثبت شده در
هنر