در چه سنی می توانیم به کودکان آموزش قوانین بدهیم

در چه سنی می توانیم به کودکان آموزش قوانین بدهیم

در مدرسه زمان کافی برای این آموزش ها وجود ندارد اما بعضی وقت ها بچه ها را برای اردو به پارک ترافیک می برند و در آن فضا دانش آموزان را با قوانین آشنا می کنند.   والدین می توانند ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه پایگاه تخصصی پزشکین
ثبت شده در
بیماری ها

قوانینِ نانوشته قبل از آنکه مدیر شوید

بسیاری از جوانان ممکن است آرزو داشته باشند روزی به رهبران کسب وکار موفقی تبدیل شوند، اما تعداد کمی از آنها برای این کار انتخاب می شوند. آنهایی که به این جایگاه می رسند ممکن است ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه فرادید
برگرفته از علاقه
راهنمای موفقیت