روش های ساده برای تندرستی، قوانین خانه را رعایت ک…

هر خانه ای قانونی دارد، حتما شما هم برای خانه و خانواده خود قانونی در نظر گرفته این. اما می توانید این قوانین را هم در فعالیت های روزانه خود به کار برید تا مقداری از خطرات...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه نی نی بان
ثبت شده در
بهداشت و ایمنی خانه
قوانین کودک آزاری، جایگاه مناسبی ندارند

قوانین کودک آزاری، جایگاه مناسبی ندارند

کمتر روزی است که مطبوعات و رسانه ها درباره کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، چیزی نگویند و ننویسند و شاید به ندرت پیدا شوند کسانی که در زندگی خود شاهد صحنه های کودک...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه نی نی بان
ثبت شده در
اطلاعات حقوقی والدین

دفاع از حقوق کودکان و آسیب قوانین ناکارآمد

مصداق دیگری را که می توان به عنوان خلاء در قوانین جزایی ایران به آن اشاره نمود، هرزه نگاری یا پورنوگرافی کودکان و بهره گیری از آنها می باشد که مورد غفلت مقنن ایرانی قرار گرفته...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه نی نی بان
ثبت شده در
اطلاعات حقوقی والدین

کار کردن کودکان و قوانین کشوری و جهانی

با وجود قوانین متعدد داخلی و خارجی هم اکنون حداقل 600 هزار کودک در کشور به جای مدرسه و تحصیل راهی بازار کار شده اند و هر یک به تنهایی در معرض انواع سوء استفاده ها از خانواده تا...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه نی نی بان
ثبت شده در
اطلاعات حقوقی والدین