استفاده از عینک آفتابی، کودکی بهترین زمان است

رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران گفت:به دلیل شفاف بودن عدسی چشم کودکان استفاده از عینک  آفتابی باید از این دوره آغاز شود؛ زیرا شدت اشعه UV بر روی عدسی چشم کودکان تأثیر می گذارد و ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه نی نی بان
ثبت شده در
بهداشت و ورزش کودک

عینک آفتابی برای کودک و توصیه های یک چشم پزشک

مدیر گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت : با وجود نیاز کودکان به عینک آفتابی در برابر محافظت در برابر آفتاب متاسفانه عینک های آفتابی استاندارد برای این قشر در بازار کشور ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه نی نی بان
ثبت شده در
بهداشت و ورزش کودک

عینک های غیر استاندارد و آسیبی که به چشم کودکان م…

یک فوق تخصص زیبایی و انحرافات چشمی،به والدین در خصوص استفاده کودکان از عینک های آفتابی غیراستاندارد هشدار داد. استفاده از عینک های آفتابی فانتزی به دلیل زیبایی ظاهری در کودکان ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه نی نی بان
ثبت شده در
خرید و مد کودک