تصاویری از جشنواره عقاب طلایی قزاقستان |شکار با عق

تصاویری از جشنواره عقاب طلایی قزاقستان |شکار با عق

گاهی لازم است که دست از کارهای روزمره برداریم و کمی هم به دنبال دلبستگی ها و وابستگی های روحی خود برویم و جان و تنمان را صیقل دهیم تا روزمرگی ها و فراز و نشیب های زندگی را تاب...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه سفرهای واقعی در دنیای مجازی
ثبت شده در
جهانگرد
تصاویری از جشنواره عقاب طلایی قزاقستان |شکار با عق

تصاویری از جشنواره عقاب طلایی قزاقستان |شکار با عق

گاهی لازم است که دست از کارهای روزمره برداریم و کمی هم به دنبال دلبستگی ها و وابستگی های روحی خود برویم و جان و تنمان را صیقل دهیم تا روزمرگی ها و فراز و نشیب های زندگی را تاب...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه سفرهای واقعی در دنیای مجازی
ثبت شده در
شگفتی ها

آیا شما مرغ هستید یا عقاب؟

مردی تخم عقابی پیدا کرد و آن را در لانه مرغی گذاشت. عقاب با بقیه جوجه ها از تخم بیرون آمد و با آن ها بزرگ شد. در تمام زندگیش، او همان کارهایی را انجام داد که مرغ ها می کردند،...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه داستان های کوتاه پندآموز
ثبت شده در
داستان کوتاه و پندآموز
5حقیقت عجیب ولی جالب درباره ی عقاب ماهیگیر - گردا…

5حقیقت عجیب ولی جالب درباره ی عقاب ماهیگیر - گردا…

عقاب ماهیگیر گونه ای بسیار منحصربه فرد از پرندگان شکاری است که نه فقط به خاطر زیبایی اش بلکه بخاطر نوع شکار انتخابی اش بسیار معروف است. درادامه 5نکته راجع به این عقاب را که...
۱
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه گردالی
ثبت شده در
حق تقدم با حیوانات
5حقیقت عجیب ولی جالب درباره ی عقاب ماهیگیر - گردا…

5حقیقت عجیب ولی جالب درباره ی عقاب ماهیگیر - گردا…

عقاب ماهیگیر گونه ای بسیار منحصربه فرد از پرندگان شکاری است که نه فقط به خاطر زیبایی اش بلکه بخاطر نوع شکار انتخابی اش بسیار معروف است. درادامه 5نکته راجع به این عقاب را که...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه گردالی
ثبت شده در
اتفاقات گردالی