نگاهی به پیشینه عزاداری در اسلام (قبل از صفویه)

نگاهی به پیشینه عزاداری در اسلام (قبل از صفویه)
نویسنده:اصغر فروغی
اشاره
بدون تردید مراسم عزاداری و روضه خوانی در تبیین و تقویت مذهب شیعه و گسترش آن در اعماق جامعه و نفوذ آن در...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه راسخون
ثبت شده در
اسلام شناسی

علت عزاداری بیشتر برای امام حسین(علیه السلام)

علت عزاداری بیشتر برای امام حسین(علیه السلام)
چرا ما فقط برای امام حسین(علیه السلام) این همه عزاداری می کنیم و برای بقیه ائمه(علیهم السلام) اینگونه عزاداری نمی کنیم ؟
پاسخ:
اگر...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه راسخون
ثبت شده در
اسلام شناسی