طعم تولدی دیگر
۰
۰
۰

طعم تولدی دیگر

شاید منظور از آن تولد دوباره و آن مرگ قبل از مردن، دقیقاً یک چیز است. یا بهتر بگویم، تنها کسانی می توانند قبل از فرا رسیدن لحظه مرگشان بمیرند که پیش از آن یک بار بعد از به دنیا...
۰
۰
۰

شبستری و معرفت عارفانه (3)

شبستری و معرفت عارفانه (3)
 نویسنده:محمد گودرزی
 لغزش گاه های تفکر فلسفی
 
شیخ شبستر بعد از برشمردن نارسائی ها و کاستی های طریقه ی استدلال در شناخت حق و ناکامی هایش در وصول به...
۰
۰
۰

شبستری و معرفت عارفانه (4)

شبستری و معرفت عارفانه (4)
 نویسنده:محمد گودرزی
 تفکر در آفاق« مشو محبوس ارکان و طبایع
برون آی و نظر کن بر صنایعتفکر کن تو در خلق سماوات 
که تا ممدوح حق گردی در آیات»(1)در این...
۰
۰
۰

شبستری و معرفت عارفانه (2)

شبستری و معرفت عارفانه (2)
 نویسنده:محمد گودرزی
 نقد تفکر فلسفی
 
شیخ شبستر بعد از اینکه به تعریف و تبیین تفکر در دو مشرب عرفانی و برهانی می پردازد و تفکر در مشرب عرفانی را سیر...
۰
۰
۰

شبستری و معرفت عارفانه (1)

شبستری و معرفت عارفانه (1)
 نویسنده:محمد گودرزی
 چکیده
 
آثار عرفای بزرگ اسلام بیانگر این حقیقت می باشد که دو عنصر « معرفت» و « محبت» نقش مهمی هم در شکل گیری و هم در مرزبندی...
۰
۰
۰

احوال عارفانه، بیان شاعرانه (2)

احوال عارفانه، بیان شاعرانه (2)
 نویسنده:حمید رضا سلیمانیان*
 اگر چه اصلی ترین وظیفه حکیم جدا کردن اعتبار از حقیقت است و عالم شعر در غلتیدن در عالم اعتباریات است اما به هر حال...
۰
۰
۰

احوال عارفانه، بیان شاعرانه (1)

احوال عارفانه، بیان شاعرانه (1)
 نویسنده:حمید رضا سلیمانیان*
  چکیده
 
اعتقاد اکثر محققان تصوف و تاریخ تصوف بر آن است که عرفا در حالات مخصوص خود جهان را به گونه ای دریافت می...
۰
۰
۰

عرفان اسلامی (41) ذکر و عبادت عارفانه

عرفان اسلامی (41) ذکر و عبادت عارفانهنویسنده : استاد حسین انصاریانشرح کتاب مصباح الشریعة ومفتاح الحقیقةتوضیح ذکر از زبان عارفاناهل دل ، یعنی آن عاشقانی که در صراط مستقیم حق به...
۰
۰
۰

اخلاق عارفانه

نویسنده : حجت الله آزاد
		 
			مقدمه
		هر علمی دارای یک سلسله اصول و قواعدی است که به وسیله آن اصول و قواعد، مسائل آن علم درک و فهم می شود و در مقام عمل نیز به کار می آیند....