درسگفتارهای احمد توکلی درباره فساد سیاسی در موسسه

درسگفتارهای احمد توکلی درباره فساد سیاسی در موسسه

احمد توکلی درسگفتارهایی با عنوان «فساد سیاسی و آثار آن در اقتصاد، سیاست و فرهنگ» در موسسه مطالعات سیاسی – اقتصادی پرسش برگزار می کند. این درسگفتارهای روزهای شنبه از ساعت ۱۷:‍۱۵...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه میدان
ثبت شده در
سیاست
احزاب سیاسی، هویت و همبستگی ملی در ایران

احزاب سیاسی، هویت و همبستگی ملی در ایران

احزاب سیاسی اصلی ترین کانون تجمیع خواسته ها و علایق گوناگون تلقی می شوند که به واسطه حضور آنها، زمینه های ساختاری و عینی لازم برای تأثیرگذاری متقابل نیروهای سیاسی و اجتماعی بر...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی
ثبت شده در
سیاست داخلی
احزاب سیاسی، هویت و همبستگی ملی در ایران

احزاب سیاسی، هویت و همبستگی ملی در ایران

احزاب سیاسی اصلی ترین کانون تجمیع خواسته ها و علایق گوناگون تلقی می شوند که به واسطه حضور آنها، زمینه های ساختاری و عینی لازم برای تأثیرگذاری متقابل نیروهای سیاسی و اجتماعی بر...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی
ثبت شده در
سیاست داخلی