رابطه ی اخلاق و سیاست با تأکید بر اندیشه ی امام خ…

نویسنده: یوسف فتحی *
	 
		چکیده
	نویسنده ی این مقاله می کوشد تا نسبت های سه گانه اخلاق و سیاست؛ یعنی جدایی بین اخلاق و سیاست؛ اصالت اخلاق و تبعیت سیاست و اصالت سیاست و تبعیت اخلاق ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه راسخون
ثبت شده در
اسلام شناسی
سیاست دفاعی روحانی

سیاست دفاعی روحانی

بسیاری از تحلیل های متخصصین در غرب نشانگر آن است که درک درستی از سیاست دفاعی دولت رئیس جمهور روحانی در منطقه خاورمیانه ندارند؛  این مقاله توضیح می دهد که سیاست دفاعی روحانی مبتنی ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی
ثبت شده در
سیاست داخلی
۶ راه برنده شدن در سیاست بازی  محل کار

۶ راه برنده شدن در سیاست بازی محل کار

کلید برنده شدن در سیاست محل کار این است که آرزو نکنید گورش را گم کند و یاد بگیرید چه طور در فضای سیاست محل کار موفق باشید. برای بردن بازی لازم نیست در اعماق فضای ناخوشایند سیاست ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه مجله کسب و کار بازده
ثبت شده در
سبک زندگی