گران ترین پرنده ها از سراسر جهان | ileev.com

گران ترین پرنده ها از سراسر جهان | ileev.com

پرندگان حیواناتی بالدار و دو پا هستند و به طبقه مرغان تعلق دارند. اگرچه تمام پرندگان بال دارند اما همه آنها نمی توانند پرواز کنند. امروزه هزاران گونه پرنده وجود دارد و هر کدام متفاوت
۰
۰
۰
گردآوری توسط
mahtab
ثبت شده در
آزار حیوانات را متوقف کنید