نقاشی میوه ها و سهره
۰
۰
۰

نقاشی میوه ها و سهره

  میوه ها و سهره. اثر ویلم ون ایلست (1683-1627) نقاش آلمانی سبک باروک. محل نگهداری اثر مجموعه ای خصوصی. اندازه اثر 40.9 در 32.4 سانتی متر
گران ترین پرنده ها از سراسر جهان | ileev.com
۰
۰
۰

گران ترین پرنده ها از سراسر جهان | ileev.com

پرندگان حیواناتی بالدار و دو پا هستند و به طبقه مرغان تعلق دارند. اگرچه تمام پرندگان بال دارند اما همه آنها نمی توانند پرواز کنند. امروزه هزاران گونه پرنده وجود دارد و هر کدام متفاوت