اگر شما هم فرزند معلول دارید، بخوانید

اگر شما هم فرزند معلول دارید، بخوانید

موثرترین اقدام برای بهینه سازی روابط اعضای خانواده دارای کودک معلول با یکدیگر، مشارکت دادن تمامی افراد خانواده به ویژه فرزندان سالم در برنامه های آموزشی روان شناسی ارتباط با فرد ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه نی نی بان
ثبت شده در
بیماری و اختلالات کودک

ناشنوایی در کودکان و نارضایتی از زندگی در والدین

استرس منبع بسیاری از مشکلات موجود بر سر راه زندگی ما انسان‏ها است و هر لحظه زندگی افراد را مورد تهدید قرار می‏ دهد. حضور کودک کم‏ شنوا در خانواده علاوه بر ایجاد استرس، زندگی ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه نی نی بان
ثبت شده در
بیماری و اختلالات کودک