نرم افزار: داستانک، نرم افزاری ساده و خواندنی برای

نرم افزار: داستانک، نرم افزاری ساده و خواندنی برای

(برای سومین بار با داستان های جدیدتر آپدیت شد.) شاید گاهی اوقات در شرایطی باشید که امکان دسترسی به اینترنت را ندارید و بخواهید مطالب جالب و خواندنی را در گوشی تان به همرا داشته...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه وینفون
ثبت شده در
نرم افزار

داستانک: داستان های کوتاه و آموزنده

در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند.
 خارپشتها وخامت اوضاع را
دریافتند و تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و بدین ترتیب خود را حفظ کنند ...
 ولی خارهایشان یکدیگررا زخمی...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه داستانک
ثبت شده در
داستان کوتاه و پندآموز