ساخت واکسن ایدز از گاو ماده - راستینه
۰
۰
۰

ساخت واکسن ایدز از گاو ماده - راستینه

پژوهش ها می گویند واکنش سریع گاوها به ایمن سازی٬ آنها را تبدیل به خوکچه های هندی بالقوه کرده است. ما از شیر، گوشت و چرم گاو استفاده می کنیم.پژوهشگران می گویند که احتمالاً می...