زیبایی هنر خوشنویسی در طراحی دکوراسیون ایرانی...

زیبایی هنر خوشنویسی در طراحی دکوراسیون ایرانی...

هنر خوشنویسی در طراحی دکوراسیون ایرانی، خوشنویسی ایرانی، خطاطی ایرانی، دکوراسیون منزل، طراحی داخلی ایرانی، فضاهای ایرانی و اسلامی، معماری ایرانی، وسایل دکوری با طرح خوشنویسی و ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه چیدانه
ثبت شده در
طراحی دکوراسیون
«تابلوی خط «باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش

«تابلوی خط «باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش

خوشنویسی یا خطاطی به معنی زیبانویسی و خلق زیبایی است. خوشنویسی تقریباً در تمام فرهنگ ها به چشم می خورد اما در مشرق زمین و به  ویژه در ایران توجه ویژه ای به آن شده ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
فروشگاه اینترنتی هماتیا
ثبت شده در
خانه و دکوراسیون
تابلو خط «گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد»

تابلو خط «گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد»

خوشنویسی یا خطاطی به معنی زیبانویسی و خلق زیبایی است. خوشنویسی تقریباً در تمام فرهنگ ها به چشم می خورد اما در مشرق زمین و به  ویژه در ایران توجه ویژه ای به آن شده ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
فروشگاه اینترنتی هماتیا
ثبت شده در
خانه و دکوراسیون
واژگان یک فرهنگ (23) مجسمه: از میدان تا سقاخانه

واژگان یک فرهنگ (23) مجسمه: از میدان تا سقاخانه

تصویر: بازدید ناصرالدین شاه از اتمام ساخت مجسمه خودش در قورخانه – 1265 / 1887 نام و سنت مجسمه سازی در فرهنگ ایرانی لزوما مکانی از حافظه شمرده نمی شود. هر چند که باید دائما آن را ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم انسانی
واژگان یک فرهنگ (23) مجسمه: از میدان تا سقاخانه

واژگان یک فرهنگ (23) مجسمه: از میدان تا سقاخانه

تصویر: بازدید ناصرالدین شاه از اتمام ساخت مجسمه خودش در قورخانه – 1265 / 1887 نام و سنت مجسمه سازی در فرهنگ ایرانی لزوما مکانی از حافظه شمرده نمی شود. هر چند که باید دائما آن را ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
شهر و معماری