واژگان یک فرهنگ (23) مجسمه: از میدان تا سقاخانه

واژگان یک فرهنگ (23) مجسمه: از میدان تا سقاخانه

تصویر: بازدید ناصرالدین شاه از اتمام ساخت مجسمه خودش در قورخانه – 1265 / 1887 نام و سنت مجسمه سازی در فرهنگ ایرانی لزوما مکانی از حافظه شمرده نمی شود. هر چند که باید دائما آن را ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم انسانی
واژگان یک فرهنگ (23) مجسمه: از میدان تا سقاخانه

واژگان یک فرهنگ (23) مجسمه: از میدان تا سقاخانه

تصویر: بازدید ناصرالدین شاه از اتمام ساخت مجسمه خودش در قورخانه – 1265 / 1887 نام و سنت مجسمه سازی در فرهنگ ایرانی لزوما مکانی از حافظه شمرده نمی شود. هر چند که باید دائما آن را ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
شهر و معماری
مقالات قدیمی: قالی بافی در ایران (1338)

مقالات قدیمی: قالی بافی در ایران (1338)

دوره سلجوقیان در این دوره پادشاهان و امیران بیشتر به هنرهای تزیینی علاقه داشتند و این گونه هنرمندان را تشویق می کردند. نقاشی و خطاطی بافندگی درین زمان راه کمال پیموده است و از ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
تاریخ و پیش از تاریخ
واژگان یک فرهنگ (23) مجسمه: از میدان تا سقاخانه

واژگان یک فرهنگ (23) مجسمه: از میدان تا سقاخانه

تصویر: بازدید ناصرالدین شاه از اتمام ساخت مجسمه خودش در قورخانه – 1265 / 1887 نام و سنت مجسمه سازی در فرهنگ ایرانی لزوما مکانی از حافظه شمرده نمی شود. هر چند که باید دائما آن را ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
تاریخ و پیش از تاریخ
مقالات قدیمی: قالی بافی در ایران (1338)

مقالات قدیمی: قالی بافی در ایران (1338)

دوره سلجوقیان در این دوره پادشاهان و امیران بیشتر به هنرهای تزیینی علاقه داشتند و این گونه هنرمندان را تشویق می کردند. نقاشی و خطاطی بافندگی درین زمان راه کمال پیموده است و از ...
۱
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
هنر و ادبیات
واژگان یک فرهنگ (23) مجسمه: از میدان تا سقاخانه

واژگان یک فرهنگ (23) مجسمه: از میدان تا سقاخانه

تصویر: بازدید ناصرالدین شاه از اتمام ساخت مجسمه خودش در قورخانه – 1265 / 1887 نام و سنت مجسمه سازی در فرهنگ ایرانی لزوما مکانی از حافظه شمرده نمی شود. هر چند که باید دائما آن را ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
هنر و ادبیات
تاریخچه تایپوگرافی: سبک قدیم (Old Style) | هزار و…

تاریخچه تایپوگرافی: سبک قدیم (Old Style) | هزار و…

در اولین قسمت تاریخچه، چاپ هیومنیست و سوابق تاریخی آن مورد توجه قرار گرفت. با بیان قابلیت ها و روند استفاده آن تا به امروز دریافتیم که چاپ هیومنیست یک تقلید صرف از دست نوشته های ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه هزار و یک بوم
ثبت شده در
هنرهای تجسمی
زیبایی هنر خوشنویسی در طراحی دکوراسیون ایرانی...

زیبایی هنر خوشنویسی در طراحی دکوراسیون ایرانی...

هنر خوشنویسی در طراحی دکوراسیون ایرانی، خوشنویسی ایرانی، خطاطی ایرانی، دکوراسیون منزل، طراحی داخلی ایرانی، فضاهای ایرانی و اسلامی، معماری ایرانی، وسایل دکوری با طرح خوشنویسی و ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه چیدانه
ثبت شده در
طراحی دکوراسیون