خارپشت ها (یا جوجه تیغی ها) در عصر یخ بندان

در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند. خارپشت ها وخامت اوضاع را دریافتند و تصمیم گرفتند دور هم جمع شوند و بدین ترتیب خود را حفظ کنند. ولی خارهایشان یکدیگر را زخمی می ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه داستان های کوتاه پندآموز
ثبت شده در
داستان کوتاه و پندآموز
سریع ترین خارپشتِ زنده | بررسی تاریخچه ی مجموعه با

سریع ترین خارپشتِ زنده | بررسی تاریخچه ی مجموعه با

  یک خارپشت آبی رنگ با دستکش های سفید رنگ، کفش های قرمز رنگ و چشم های درشت؛ یکی از نمادهای بازی های ویدیویی است که برای بیشتر مخاطبان یکی از خاطره انگیزترین نمادها و شخصیت هاست. ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه دنیای بازی
ثبت شده در
مقالات تخصصی
دو خارپشت: آیزایا برلین و ایزاک دویچر

دو خارپشت: آیزایا برلین و ایزاک دویچر

طی جنگ جهانی دوم، گزارش های آیزایا برلین از واشینگتن و به نمایندگی از طرفِ وزارت امور خارجۀ بریتانیا، به واسطۀ سبکِ پرمایه و طنزگونه شان نظرِ چرچیل را به خود جلب کرده بود. سخنانِ ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه ترجمان
ثبت شده در
بررسی کتاب علوم انسانی
سریع ترین خارپشتِ زنده | بررسی تاریخچه ی مجموعه با

سریع ترین خارپشتِ زنده | بررسی تاریخچه ی مجموعه با

  در قسمت اول بررسی تاریخچه ی بازی های «سونیک» Sonic به آغاز بازی و بررسی اصلی ترین مجموعه بازی های سونیک، مجموعه ی Hedgehog  پرداختیم. در این قسمت به دیگر مجموعه بازی های سونیک و ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه دنیای بازی
ثبت شده در
مقالات تخصصی