دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم ته

نام دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال تأسیس: 1353 تعداد دانشجویان کارشناسی: 1392 تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد: 172 تعداد دانشجویان دکترا: 35 ویکی صفحه دانشگاه تربیت معلم ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه سایپست
ثبت شده در
دانشگاه