مایاها – بخش نخست: جغرافیا و زبان ها

مایاها – بخش نخست: جغرافیا و زبان ها

مایاها گروهی از مردمان هستند که به زبان هایی هم خانواده تکلم می کردند و نواحی گسترده ی به هم پیوسته ای از آمریکای مرکزی را اشغال کرده بودند. منطقه ی مایاها نواحی شرقی ایالت های...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم انسانی
زبان، ادبیات، تاریخ و فرهنگ ایران در گفتگو با ایرا

زبان، ادبیات، تاریخ و فرهنگ ایران در گفتگو با ایرا

ایران­شناسی، بیش و پیش از آنکه دانشی باشد، مجموعه ­ای است از دانشها. اگر تعریف ادوارد سعید را از شرق­شناس به مثابه کسی که درباره یک یا چند جنبه تخصصی از شرق همچون اقتصاد،...
۲
۰
۱
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
تاریخ و پیش از تاریخ
زبان، ادبیات، تاریخ و فرهنگ ایران در گفتگو با ایرا

زبان، ادبیات، تاریخ و فرهنگ ایران در گفتگو با ایرا

ایران­شناسی، بیش و پیش از آنکه دانشی باشد، مجموعه ­ای است از دانشها. اگر تعریف ادوارد سعید را از شرق­شناس به مثابه کسی که درباره یک یا چند جنبه تخصصی از شرق همچون اقتصاد،...
۱
۰
۱
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
مطالعات منطقه ای
مایاها – بخش نخست: جغرافیا و زبان ها

مایاها – بخش نخست: جغرافیا و زبان ها

مایاها گروهی از مردمان هستند که به زبان هایی هم خانواده تکلم می کردند و نواحی گسترده ی به هم پیوسته ای از آمریکای مرکزی را اشغال کرده بودند. منطقه ی مایاها نواحی شرقی ایالت های...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
مطالعات منطقه ای
مقصد هیجان انگیز پیدا کنید - معرفی سایت trover - …

مقصد هیجان انگیز پیدا کنید - معرفی سایت trover - …

دیدن قسمت های مختلف این کره بزرگ و آشنا شدن با جغرافیا و فرهنگ کشورهای مختلف از آرزوهای همه ماست. پس قطعا به دنبال راهی برای بالا بردن انگیزه خود برای رسیدن به رویاها و همچنین...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه گردالی
ثبت شده در
تکنولوژی برای طبیعت