بنجامین یا باکسر؟ مسئله این است... - روزنوشته های…

اگر روزی مجبور شوم تنها ده کتاب را از کتابخانه ام بردارم و باقیمانده را دور بریزم، یکی از آنها «قلعه حیوانات» خواهد بود. در قلعه حیوانات، شخصیت های مختلفی را می بینیم....
۰
۰
۰
گردآوری توسط
ف.ف
ثبت شده در
حیوانات دوست داشتنی هستند