با کدو تنبل یک گلدان دکوری برای کاکتوس ها بسازید!

با کدو تنبل یک گلدان دکوری برای کاکتوس ها بسازید!

خودتان بسازید: فصل کدو تنبل فرا رسیده و در کنار خوشمزگی های خوردنی آن بد نیست از شکل با نمک این میوه ی متفاوت نیز بهره مند شویم. امروز می خواهیم از کدو تنبل برای کاکتوس های دوست ...
۰
۰
۱
گردآوری توسط
وبگاه چیدانه
ثبت شده در
سبک زندگی
با کدو تنبل یک گلدان دکوری برای کاکتوس ها بسازید!

با کدو تنبل یک گلدان دکوری برای کاکتوس ها بسازید!

خودتان بسازید: فصل کدو تنبل فرا رسیده و در کنار خوشمزگی های خوردنی آن بد نیست از شکل با نمک این میوه ی متفاوت نیز بهره مند شویم. امروز می خواهیم از کدو تنبل برای کاکتوس های دوست ...
۱
۰
۱
گردآوری توسط
وبگاه چیدانه
ثبت شده در
فضاهای بیرونی
گیاهان پیچکی، تصفیه کننده هوا و زینت بخش دکوراسیو…

گیاهان پیچکی، تصفیه کننده هوا و زینت بخش دکوراسیو…

گیاهان خانگی: گیاهان سبز زندگی بخش خانه ها هستند. امروزه که دیگر کمتر از حیاط ها ی با صفا و پر دار و درخت بهره مندیم، با حضور گیاهان خانگی در دکوراسیون داخلی منزل مان می توانیم تا ...
۰
۰
۱
گردآوری توسط
وبگاه چیدانه
ثبت شده در
فضاهای بیرونی
بام سبز و آنچه برای اجرای آن لازم است بدانیم!

بام سبز و آنچه برای اجرای آن لازم است بدانیم!

طراحی محوطه:یک بام سبز، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا با محیط کشت روینده، پوشانده می شود. لفظ بام سبز گهگاه برای بام هایی که مفاهیم معماری سبز را مد نظر ...
۱
۰
۱
گردآوری توسط
وبگاه چیدانه
ثبت شده در
فضاهای بیرونی
با کدو تنبل یک گلدان دکوری برای کاکتوس ها بسازید!

با کدو تنبل یک گلدان دکوری برای کاکتوس ها بسازید!

خودتان بسازید: فصل کدو تنبل فرا رسیده و در کنار خوشمزگی های خوردنی آن بد نیست از شکل با نمک این میوه ی متفاوت نیز بهره مند شویم. امروز می خواهیم از کدو تنبل برای کاکتوس های دوست ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه چیدانه
ثبت شده در
طراحی دکوراسیون
گیاهان پیچکی، تصفیه کننده هوا و زینت بخش دکوراسیو…

گیاهان پیچکی، تصفیه کننده هوا و زینت بخش دکوراسیو…

گیاهان خانگی: گیاهان سبز زندگی بخش خانه ها هستند. امروزه که دیگر کمتر از حیاط ها ی با صفا و پر دار و درخت بهره مندیم، با حضور گیاهان خانگی در دکوراسیون داخلی منزل مان می توانیم تا ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه چیدانه
ثبت شده در
طراحی دکوراسیون