علائم باز شدن چشم سوم :۵ نشانه که چشم سوم شما باز…

علائم باز شدن چشم سوم :۵ نشانه که چشم سوم شما باز…

همه‌ی آدم‌‌ها چشم سوم یا چشم درون دارند که به آن‌ها توانایی می دهد چیزهایی را ورای دید اصلی‌شان درک کنند. چشم سوم بعضی آدم‌ها ضعیف و بسته و یرای بعضی دیگر قوی و باز است. در این...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه مجله کسب و کار بازده
ثبت شده در
سبک زندگی
فکت گرافی - با منافذ باز پوستم چه کنم؟ - رنگی رنگی

فکت گرافی - با منافذ باز پوستم چه کنم؟ - رنگی رنگی

منافذ پوست باز مساوی است با نقطه های قهوه ای و سیاه دور بینی و روی گونه ها. وقتی گرد و غبار و چربی منافذ پوست رو می بندند، چربی تولید شده دنبال یک راه خروج می گرده و مجبوره...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه رنگی رنگی
ثبت شده در
از زیبایی مراقبت کنیم