(قسمت دوم) اقتصاد اسلامی به مثابه علم اجتماعی

(قسمت دوم) اقتصاد اسلامی به مثابه علم اجتماعی
ترجمه : دادگر، یدالله 
حقیقت این است که انتخاب متغیرها و طبقه بندی آنها به متغیرهای درون زا و برون زا و نیز خط تولید بنگاه (رقابتی یا ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه راسخون
ثبت شده در
اسلام شناسی