حتما با خیلی از کاربردهای اینترنت تا به حال آشنا بوده اید، اما ویژگی کاهش آلودگی هوای آن یک ویژگی خاصی است که کمتر کسی آن را تا بحال شنیده است.<br><br>free-wifi-birdhouse2-digidoki<br>مودم درختی، دیجی دکی<br><br>هلند از کشورهای اروپایی است که به تازگی با مشکل آلودگی هوا دسته و پنجه نرم می کند. طرحی که این کشور در پایتختش، آمستردام، به ...