dastanak.com
وبگاه داستانک
درخواست دوستی
dastanak.com
درگاه وب:
دوست ۰
دنبال کننده ۸
۱ دفتر
۵۰۶ برگه
۰ پسند شده
۰ دنبال می کند

شنا - داستانک: داستان های کوتاه و آموزنده

مردی جان خود را با شنا کردن
از میان امواج خروشان و سهمناک رودخانه ای به خطر انداخت و پسر بچه ای را که بر
اثر جریان آب به دریا رانده شده بود,از مرگ حتمی نجات داد.
پسر بچه پس از...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه داستانک
ثبت شده در
داستان کوتاه و پندآموز

داستانک: داستان های کوتاه و آموزنده

در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند.
 خارپشتها وخامت اوضاع را
دریافتند و تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و بدین ترتیب خود را حفظ کنند ...
 ولی خارهایشان یکدیگررا زخمی...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه داستانک
ثبت شده در
داستان کوتاه و پندآموز
0