عسل گزین
درخواست دوستی
asalking
دوست ۰
دنبال کننده ۰
۱ دفتر
۲ برگه
۱۵ پسند شده
۹ دنبال می کند

یادمان باشد

تغییر نگاه به زندگی باید از ذهن شروع شود،

یادمان باشد
سنگها نه خرده حسابی با پاهای لنگ دارند
نه قرار و مداری با پاهای سالم!

پس باورهای اشتباه را کنار بگذاریم …
هر سقوطی
پایان کار نیست…
باران را ببین،
سقوط باران
قشنگترین “آغاز” است…
۰
۰
۰
گردآوری توسط
عسل گزین
ثبت شده در
زیبا باشیم

من.......

تسلیم نخواهم شد !<br>زندگی می کنم ...<br>برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند ...<br>من فرصتی برای بودن دارم،<br>پس ساکت نمی نشینم ....!!!<br>می گذارم همه بدانند که من با تمام توانایی ها و کاستی ها، شاهکار زندگی خودهستم ؛<br> گذشته را رها می کنم و برای ثانیه های آینده زندگی می کنم ...!!!<br>چون رویاهایم آنجاست ،و من فقط ؛ یک بار ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
عسل گزین
ثبت شده در
زیبا باشیم